Skip to content
Vergi

Serbest Meslek Kazançlarında Geçici Vergi

Geçici vergi, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle serbest meslek kazancı üzerinden hesaplanır. İlgili hesap döneminin üçer...

Read More
Vergi

Serbest Meslek Kazançlarında İstisnalar

Telif Hakkı ve İhtira Beratı Kazanç İstisnası Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin...

Read More
Vergi

İş Yeri Kira Ödemelerinin Banka Veya Posta İdaresi Aracılığıyla Yapılması

İş yeri kiralamalarında miktar sınırlaması olmaksızın kira ödemelerinin banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu...

Read More
Vergi

Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Tevkifatı Nasıl Yapılır, Tevkifat Oranları Nedir?

Serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç) yapılan ödemeler (arızi serbest meslek...

Read More
Vergi

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirilecek Giderler

Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler şunlardır: •  Mesleki kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesiyle ilgili...

Read More
Vergi

Serbest Meslek Kazancının Tespiti

Bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle...

Read More
Vergi

Serbest Meslek Faaliyeti ve Kazancı Nedir? Serbest Meslek Erbabı Kimdir?

Serbest Meslek Faaliyeti Nedir? Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa...

Read More
1 2 3