Skip to content

Serbest Meslek Kazançlarında Geçici Vergi

Geçici vergi, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle serbest meslek kazancı üzerinden hesaplanır.

İlgili hesap döneminin üçer aylık dönemlerine ilişkin olarak ödenen geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir.

Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması gerekmektedir. Geçici vergi dönemleri itibarıyla tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş bulunan geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir.

2022 Yılı Geçici Vergi Dönemleri:

2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerde geçerli olmak üzere 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili hesap döneminin ilk dokuz ayı için belirlenen üçer aylık dönemlerine ilişkin olarak ödenen geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir.

DÖNEMLERBEYAN VE ÖDEME ZAMANI
Ocak-Şubat-Mart17 Mayıs
Nisan-Mayıs-Haziran17 Ağustos
Temimiz-Ağustos-Eylül17 Kasım
2022 Yılı Geçici Vergi Dönemleri

2021 Yılı Geçici Vergi Dönemleri:

DÖNEMLERBEYAN VE ÖDEME ZAMANI
Ocak-Şubat-Mart17 Mayıs
Nisan-Mayıs-Haziran17 Ağustos
Temmuz-Ağustos-Eylül17 Kasım
Ekim-Kasım-Aralık17 Şubat
2021 Yılı Geçici Vergi Dönemleri

You cannot use comments here, because comments are disabled for this page/post. Please enable page/post comment in settings.